.

حامیان ادواری جشنواره

دکتر جمالی قائم مقام سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران  

.


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت تمام و کمال متعلق به موسسه بین المللی پژوهش های صنعتی ایران (همپا) میباشد

 ۰۲۱-۸۸۴۸۱۳۲۷

 

JoomlaMan